Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan lasten motorista kehitystä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Fysioterapia suunnitellaan yksilöllisesti ja siinä otetaan huomioon koko perhe, lapsen tilanne ja toimintaympäristöt. Fysioterapia sisältää myös omahoidon ohjausta, joka on tärkeä osa lasten kuntoutumista.