Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn parantaminen tai ylläpito. Samalla pyritään tukemaan kuntoutujan selviytymistä arjessa. Neurologinen fysioterapia on keskus- ja ääreishermoston vammoista tai sairauksista johtuvista liikkumisen ja toimintakyvyn haasteista kuntoutumista. Näitä ovat mm. aivohalvaukset, aivo -ja selkäydinvammat, CP-vammat, lihasrappeumasairaudet, MS-tauti ja Parkinsonin tauti. Neurologisista vammoista tai sairauksista johtuvia ongelmia voivat olla lihasjäykkyys, vapina, lihasheikkous, halvausoireet, tuntopuutokset, nivelten liikerajoitukset, kipu sekä havainnoinnin ja hahmottamisen ongelmat.