TMD-fysioterapia

Purentaelimistön toimintahäiriö, eli TMD, on yleinen vaiva. Sillä tarkoitetaan leukanivelen, purentalihasten, hampaiden ja näihin läheisesti liittyvien kudosten toimintahäiriöitä, sairaus- tai kiputiloja ja kaikkia muita purentaelimistön kiputiloja. TMD-ongelmia saattaa esiintyä myös kouluikäisillä lapsilla. Yleisimpiä oireita ovat kipu purentalihaksissa ja leukanivelissä, leukanivelen naksuminen tai rahina, päänsäryt, niska- ja hartiakivut sekä kipu kasvoissa tai korvassa. TMD saattaa aiheuttaa myös hammasmuutoksia, esimerkiksi hampaiden kulumista ja lohkeamista ja yhden tai useamman hampaan ärsytysoireita, kuten purenta-arkuutta tai kylmän tai kuuman ruoan tai juoman aiheuttamaa kipua. TMD-oireisiin kuuluvat myös suun avausliikkeen rajoittuminen, alaleuan avautuminen vinoon (eli deviaatio), huimaus, äkillinen tunne siitä, etteivät hampaat osu yhteen, ja nieluoireet, kuten palan tunne kurkussa ja nielemisvaikeudet. TMD voi aiheuttaa myös äänenkäyttöön liittyviä ongelmia, kuten äänen käheytymistä ja pettämistä.

Yleisimpiä syitä TMD-oireille ovat virheellinen ryhti, kuormittavat asennot, heikko stressinhallinta ja kuormittavat elintavat.

TMD-fysioterapia sisältää manuaalista terapiaa, jossa käsitellään myös suun alueen pehmytkudoksia, nivelkäsittelyä, eli mobilisaatiota sekä ohjausta ja neuvontaa.